Eslöv Petanks Styrelse


Ordförande Leif Larsen Lilja
Vice ordförande    Johan Räsänen
Sekreterare Lars Antonson
Kassör Margaretha Antonson
Ledamot Ronnie Andersen
Ledamot Lars Arthursson
Ledamot Gunilla Sprinchorn
Tävlingsledare Ekevalla Lars Antonson, Ronnie Andersen
 

UK
Veteranlag 1
Lars Antonson
Veteranlag 2 Christer Karlsson, Margaretha Antonson
   
Hallsvenskan Ronnie Andersen

linje