Eslöv Petanks Styrelse


Ordförande Leif Larsen Lilja
Vice ordförande    Krister Birgersson
Sekreterare Lars Antonson
Kassör Margaretha Antonson
Ledamot Ronnie Andersen
Ledamot Lars Arthursson
Ledamot Gunilla Sprinchorn
Tävlingsledare Ekevalla Lars Antonson, Ronnie Andersen
 

UK
Öppna
Stefan Andersson, Rune Sjöbäck
Veteranlag 1
Ronnie Andersen
Veteranlag 2 3 Christer Karlsson
Hallsvenskan Ronnie Andersen

linje